Skip to content

Økologiske urner og kirkegårder, trær i stedet for gravsteiner

27 de juli de 2021

Mange planter et tre når en kjære dør. På en måte er det en måte å fortsette livet og for noe av personen å forbli i live og gi skjønnhet.

Denne skikken har en lang historie, til det punktet at det i dag er noen Biologisk nedbrytbare urner som lar et tre vokse fra restene.

En grønn idé

Tanken er at materie blir transformert og dermed de dødelige restene av urnen eksisterer sammen med et furufrø som begynner å utvikle seg og dermed blir treet dannet. Navnet på denne urnen er Bios, og utgangspunktet er den naturlige syklusen og muligheten for at døden blir et nytt liv.

Dessuten er disse urnene mye billigere enn kostnadene ved en tradisjonell begravelse og forurenser ikke miljøet. Tvert imot utføres en grønn begravelse der ingen balsameringsvæsker brukes som forurenser planeten.

Biologisk nedbrytbare og økologiske urner

Det er flere urner av denne stilen, og en av dem tar til og med seg det andre trinnet: å transplantere treet når det har vokst i urnen. Når du allerede er stor nok til å være utendørs, transplantasjonen gjøres med en biologisk nedbrytbar gryte som forsvinner alene, slik at det ikke er noe spor av passasjen gjennom hagen.

En ny måte å huske på

Begravelsesbransjen er i endring og bevis på dem er eksemplene nevnt, men det er også økologiske kirkegårder, hvor de hviler biologisk nedbrytbare urner i stedet for tradisjonelle steinstener. På denne måten blir trærne som vokser når restene gir frøene inne i urnene, forvandlet til det beste minnet om sine kjære.

De økologiske kirkegårdene kommer fra den orientalske kulturen fordi i land som Kina eller Japan blir de fleste av de avdøde menneskene kremert. På den annen side søker de å bevare miljøet gjennom planting og bevaring av trær, planter og blomster for å opprettholde livet.

Biologisk nedbrytbare og økologiske urner