Skip to content

Betydningen av bladgjødsel i planter

23 de juli de 2021

Vi har alle hatt kontakt (direkte eller indirekte) med planter. Vi vet at det er en endeløse arter rundt om i verden, samt utallige egenskaper, som kan uttrykkes i størrelse, farge, levetid, ernæringsmessige og medisinske bidrag, frukt…etc. På samme måte er det mange hjem der vi i dag kan tenke på varianter av planter.

Disse kan brukes til å gjøre bruk av din medisinske bidrag eller bare for å dekorere et sted i hjemmet ditt, men på slutten av dagen kan det være vanskelig å finne et individ som ikke har hatt noen kontakt med en slags plante.

Hva er bladgjødsel?

bladgjødselplanter

Generelt vet vi det planter trenger vann for å leve på en full måte og at ellers kan lite forbruk – eller NO-forbruk – av vann føre til død.

I tillegg til vann kan det være nødvendig soleksponering eller i alle fall, ved visse temperaturer. Men til alle disse kan mange bli kjent med at planter mottar såkalt gjødsel veldig bra, som vi definerer som syntesen av en næringsserier som planter er utsatt for.

Det tilbyr planter a fordelesett som gjør at de kan utvikle seg på en mer effektiv, presis og effektiv måte.

Denne artikkelen vil snakke om kompost, men ikke akkurat den typen kompost vi nylig definerte. Vi vil referere til dette som bladgjødsel, en serie næringsstoffer som, i likhet med klassisk gjødsel, er ment å gi opphav til effektiv og presis planteutvikling.

Det vil forklare litt om dette elementet, noen av dets funksjoner, dets anvendelse, hvilke typer løvgjødsel som finnes.

Først bladgjødsel det er som hvilken som helst kompost, en serie ernæringsbidrag, av vegetabilsk opprinnelse, sammensatt av flere elementer som på en eller annen måte bidrar til utvikling, beskyttelse og liv av planter.

Særlig, bladgjødsel varierer i intensitet sammenlignet med klassisk gjødsel, siden bruken er mer en komplementær applikasjon, det vil si at bladgjødsel kan påføres sammen med jordgjødsel, siden bladgjødsel fungerer som et supplement som har som mål å øke ernæringsnivået som blir tilbudt planten og er at bladgjødsel inneholder en serie såkalte mikronæringsstoffer som fungerer som et bidrag til planten.

Blant mikronæringsstoffene kan vi nevne: Magnesium, sink, kobber og jern.

Vi har allerede snakket om funksjonen, og det er bladgjødsel fungerer som et supplement til jordgjødsel.

Hovedsakelig brukes bladgjødsel for å øke andelen næringsstoffer som kan tilføres planten, på en slik måte at den har alle næringsstoffene den trenger og litt mer.

Likeledes er det tatt hensyn til bladgjødsel for å tilby planten en bredt repertoar av næringsstoffer, som kan være veldig nødvendig i tider med fiendtlige klimaer. Tanken er å gi anlegget en relevant reserve, på en slik måte at den kan få tilgang til dem uten store problemer, og tilby en omfattende forsyning.

Applikasjonen er veldig enkel og er som navnet antyder (bladgjødsel) Dette settet med næringsstoffer må syntetiseres under en flytende løsning, på en slik måte at den drysses på bladene til plantene.

Et interessant faktum for leseren er at bladgjødsel oppstår fra behovet for å tilby planten næringsstoffene som skal finnes i luften, men at det av økologiske årsaker er veldig vanskelig å finne denne typen klima.

I denne forstand er bladgjødsel motivert for å garantere planten alle næringsstoffene den trenger.

Blant de typer løvgjødsel som finnes, har vi følgende:

typer bladgjødsel

Kompost sammensatt av mineralsalter: Består hovedsakelig av sulfater.

Chelatert gjødsel: De er organiske løsninger, som kan kombineres med andre forbindelser som skal behandles ved gjødsling.