Skip to content

Hogst

6 de juli de 2021

Store naturressurser kan også hentes fra skog og store skogsområder. Denne aktiviteten, som skal bringe naturressursene til disse stedene, er kjent som hogst. Det er også kjent under navnet skogbruk. Det er søstervitenskapen i landbruket som har noen elementer til felles, men de har forskjellige mål og egenskaper.

I denne artikkelen skal vi fortelle deg hva skogbruk er, hva er hovedegenskapene og viktigheten de har i den økonomiske sfæren.

Hva er logging

Skogbruk

Vi vet at hogst er en aktivitet som ikke er så kjent som andre som jordbruk, men det er veldig viktig. Og det er at i skogsutnyttelsen oppnås ikke bare naturressurser, men det har ansvaret for avlingene og vedlikeholdet av skogene. Når vi snakker om hogst eller skogbruk, må vi introdusere variabel for bevaring av miljøet naturen takket være riktig behandling av skogene. Hvis vi gir en økonomisk verdi til de store hektar skog og mark, vil vi kunne øke miljøkvaliteten.

Hovedmålet med hogst er å forbedre miljø- og produksjonskvaliteten ved å opprettholde beite for husdyr. Et eksempel på utnyttelse av skogbruk i Spania er skogbruk innen skogindustri. I dette tilfellet er Spania i utgangspunktet fokusert på å utvinne naturressurser fra skog som tre og kork. Det at en skog er underlagt hogst betyr ikke at den forringer økosystemet. En av egenskapene som hogst eller skogbruk blir et bærekraftig våpen er at det tar sikte på å utvinne naturressursene i lavere tempo enn økosystemet er i stand til å gjenopprette på egenhånd.

Ikke fordi i en skog er dette å utnytte tre som en naturressurs som betyr at det er avskoging. Det skogbruket ser etter er å kunne finne en måte å hente den nødvendige naturressursen ut av skogene og holde dem i god stand. Ved å gi en skog en økonomisk verdi oppnår vi en balanse mellom ressursutnyttelse og naturvern.

Loggningsaktiviteter

hogst for tre

I skogbruket er det samlet ulike aktiviteter som har som hovedmål å utnytte ressurser og naturvern. Blant disse aktivitetene finner vi beplantning, vedlikehold og utnyttelse av skogavlinger. For det, de har forskjellige metoder som ligner på jordbruk, men som har langsiktige mål. Det vil si at mens jordbruket tar sikte på å ha avlinger i løpet av noen måneder, dyrkes det i dusinvis av år i skogbruk.

Hvis vi vil plante en skog, må vi være tålmodige og vite hva et langsiktig mål er. Trær tar dusinvis av år å utvikle og gi skogen av høy kvalitet. Dette er grunnen til at skogbruket trenger denne balansen mellom drift og vedlikehold. Når de hjelper avlinger å vokse, opprettholdes helsen til skogens økosystemer kontinuerlig. Metodene er forskjellige med hensyn til landbruk, men vi må forstå at det ikke er det samme å dyrke trær for skogplanting eller for hogst enn avlinger å spise.

Når skogbruk praktiseres, dyrkes skogene med forskjellige behandlinger og teknikker. Slik blir vi godt vedlikehold og tillater jobbskaping mens du genererer naturressurser. Takket være denne balansen oppnås økosystemets velvære og forbedret produktivitet.

Hva er skogbruk til?

Siden det er en gren ledsaget av jordbruk, brukes den til å forvalte skog og fjell. Takket være skogsdrift kan permanent produksjon oppnås og tilfredsstiller alle økosystemets behov. Det er svært viktig at denne utnyttelsen av ressursene er på en bærekraftig måte. Med andre ord må økosystemet alene kunne komme seg fra de forskjellige påvirkningene som oppstår under utvinning av disse ressursene.

Skogbruk har blant sine grunnleggende prinsipper miljømessig bærekraft og søken etter høy kvalitet på naturressursene. Målet er å sikre at miljøpåvirkningen på miljøet er minimal. I tillegg er ikke bare trærne fordeler, men all fauna forbundet med dem. En av de indirekte fordelene med skogbruk er å fremme biologisk mangfold. Skogmesteren har en viktig rolle i hver avling. Det er han som bestemmer hvilken type behandlinger som skal utføres for å skaffe naturressurser som de er tre, ved eller frukt.

Logging må velge et sted hvor du kan ha et rom der du kan dyrke trær og kan oppnå en økonomisk fordel. Blant disse avlingene kan du også velge andre planter som skal brukes som fôr til husdyr eller som medisinplanter. Det fokuserer ikke bare på ressurser som tre eller kork. I skogbrukets historie kan vi se at det eneste grunnlaget for det var å få tre på en optimal måte. Imidlertid, ettersom vitenskapen har avansert over tid, finner vi større kunnskap om arten av trær og planter. Takket være denne kunnskapen er det mulig å kjenne til og vurdere de økologiske målene som kan inkluderes for et større antall naturressurser og bedre naturvern.

Med alle disse vitenskapelige fremskrittene kan vi produsere flere avlinger på lang sikt og finne balansen mellom avlingens biologiske, økologiske og økonomiske behov.

Typer skogutnyttelse

Til slutt skal vi se forskjellige typer skogutnyttelse som eksisterer:

  • Intensivt skogbruk: Det er en som bruker forskjellige varianter av teknikker for å garantere produktivitet i det valgte skogområdet.
  • Omfattende skogbruk: Det er en modell som omfatter de valgte miljøene med avlingene fordelt i naturområder. Med denne praksisen er det mulig å bevare natur og naturressurser, samt tilby forskjellige tjenester til befolkningen. Blant disse tjenestene finner vi naturturisme og miljøutdanning. Takket være omfattende skogsdrift tilbys garantien for å kunne forbedre produksjonen og vedlikeholdet av skogene.

Jeg håper at du med denne informasjonen kan lære mer om logging og dens betydning.