Skip to content

Skogbruk

6 de juli de 2021

En form for skoghøsting er skogbruk. Det er en type vitenskap som ligner på jordbruk, selv om den ikke er kjent. Hovedmålet er å ta vare på vedlikehold av avlinger og skoger. Et annet av målene som skogbruket er positivt for, er at det har retningslinjer for å hjelpe til med å bevare miljøet og naturen, og forbedre miljøkvaliteten.

I denne artikkelen skal vi fortelle deg alt du trenger å vite om skogbruk og dets viktigste egenskaper.

Hva er skogbruk

Skogbruk som en økonomisk aktivitet

Når vi snakker om skogbruk, viser vi til en aktivitet som har ansvar for å dyrke og vedlikeholde skog og hele skogøkosystemet. Husdyr drar også nytte av skogsdrift takket være produksjon av beite for husdyr. Hovedmålet er å kunne bevare naturen gjennom dyrking av skog som forbedrer miljøkvaliteten. Takket være at det produserer beite for storfe, favoriserer det også faunaen.

Skogbruk har en økonomisk interesse i skogbruk. Med andre ord, alle de forlatte økosystemene som ikke har noe produktivt utbytte, kan endres gjennom skogbruk. I Spania produserer denne vitenskapen stor utnyttelse av tre og kork uten å forringe naturlige økosystemer. Dette gjør at det blir en bærekraftig aktivitet over tid, og det nedbryter økosystemene.

En balanse mellom økonomi og økologi har alltid vært søkt. Skogbruk kan være et tydelig eksempel på dette. Det favoriserer ikke bare utviklingen av sysselsetting for folket som er ansvarlig for å dyrke og vedlikeholde skog, men også verdifulle naturressurser utvinnes. Alt dette bidrar til å fremme bevaring av natur og miljø.

Skogbruk

I aktivitetene som denne vitenskapen omfatter Sister of Agriculture har vi såing, vedlikehold og utnyttelse av skogavlinger. I motsetning til jordbruk der produksjonen er utsatt for ulike spesielle behandlinger for å kunne produsere store mengder avlinger, er skogbruket av skog av typen. Nemlig disse avlingene spredte seg over skog og fjell. For praktiske formål kan vi si at det er en kjent vitenskap der noen elementer i landbruket brukes, men med store forskjeller.

Den første store forskjellen mellom jordbruk og skogbruk er produksjonsmetodikken. Mens vi i landbruket trenger en stor produksjon av frukt og avlinger på bare noen få måneder, har skogbruket en produksjon med resultater etter dusinvis av år. Vi snakker om logging. For at trær skal vokse nok til å kunne utnytte treet som en naturressurs, må det gå flere titalls år. Men etter all den tiden vil vi ha skog som vil være i stand til å støtte livet. Dette tidsområdet avhenger også av arten som dyrkes.

En av faktorene som er involvert i utviklingen av skogbruk er klimaet og typen økosystem der vi dyrker avlinger. Avhengig av disse faktorene vil det ta mer eller mindre tid å ha den naturlige ressursen vi sår tilgjengelig. Vi må også dra nytte av alle artene som kan generere organisk jord for å fremme skogplanting. Det er et annet av målene med skogbruk.

Noen aktiviteter som er inkludert de skal dyrke skog med forskjellige behandlinger og teknikker. For å oppnå mindre skade på miljøet og for at aktiviteten skal bli bærekraftig, er det sikret at alt vedlikehold og bruk av materialer blir diskutert på den mest optimale og minst skadelige måten. Takket være disse retningslinjene etablerer skogbruket et nært forhold mellom trivsel og produktivitet i forskjellige skogøkosystemer.

Hva er skogbruk til?

Mennesket leter kontinuerlig etter bruken av visse aktiviteter. I dette tilfellet har vi hovedbruken av skogbruk som forvaltning av skog og skog. Takket være vedlikehold og pleie av disse økosystemene kan vi permanent produsere noen tjenester som kreves av samfunnet. Problemet med noen tjenester som genereres her er at de ikke er håndgripelige. Det vil si at de ikke kan tallfestes økonomisk. For eksempel er en av økosystemtjenestene som tilbys av naturlige skogressurser, produksjon av oksygen og absorpsjon av karbondioksid i atmosfæren. Trær, gjennom prosessen med fotosyntese, absorberer alt karbondioksidet i atmosfæren for å kunne transformere det til oksygen. Dette oversettes som en rensing av luften.

Vi kan imidlertid ikke tallfeste etter hektar eller på en håndgripelig måte hvordan denne gassutvekslingen gagner eller påvirker oss. Det er også andre økosystemtjenester som er håndgripelige. For eksempel har vi produksjon av tre og kork. Alle disse økosystemtjenestene er de som tilbys av naturlige systemer, og som gir en viss miljømessig og økonomisk fordel. Som en miljøfordel har vi produksjon av et naturlig økosystem som er i stand til å støtte fauna og mikrofauna.

For at skogbruk skal være en økonomisk aktivitet knyttet til miljø og bevaring, må forvaltningen av skog og fjell baseres på prinsippene for miljømessig bærekraft. For å oppnå miljømessig bærekraft, brukes forskjellige behandlinger og verktøy som gjør at avlingene kan brukes til forskjellige formål og over lang tid. Hver avling har et bestemt formål og en etablert funksjon. Det er denne skogmesteren som må fokusere på å utnytte hver av funksjonene til disse avlingene for å optimalisere fordeler og resultater.

Vi kan si at for at skogbruk skal være en aktivitet som er anerkjent av mennesker, må det ha en økonomisk fordel. Slik søker den å bruke de tilgjengelige skogområdene for å kunne dyrke trær som kan få tak noen økonomiske fordeler som utvinning av tre, kork eller papir.

Et annet økologisk mål som skogbruket muliggjør, er langvarig produksjon av flere avlinger. Slik etablerer vi en balanse mellom økosystemets biologiske og økologiske behov med avlingens økonomiske behov. På denne måten garanterer vi kontinuerlig fornyelse av ressurser uten overutnyttelse.

Jeg håper at du med denne informasjonen kan lære mer om egenskapene til skogbruk.