Skip to content

Hva er de, hva er deres opprinnelse og hvordan spres frøene

23 de juli de 2021

Når vi skal dyrke eller så en plante, begynner vi vanligvis med å introdusere frøet under jorden og vannet. Fra frøet vokser en plante som senere vil produsere frukten. Vi vet at frøet er grunnlaget for plantelivet, og at det takket være det kan distribueres og dyrkes.

Derimot, Vet vi hva et frø egentlig er og hvordan det fungerer?

Frøene

det er millioner av typer frø

Frøet er hovedformeringsorganet til de aller fleste høyere terrestriske og vannplanter. Dens rolle som en konservator av arten er grunnleggende, siden de er i stand til å motstå ekstreme ytre forhold uten å dø, og til og med spire senere. Frø er avgjørende for spredning av planter, fornyelse av skog og generelt for økologisk rekkefølge av ethvert økosystem.

I naturen fungerer frøet som mat for mange dyrearter. Vi kan si at frøet er noe grunnleggende også for mennesket, hvis vi snakker i landbruksmessige termer, siden uten frøene kunne vi ikke dyrke noe og jordbruk ville ikke eksistere. Hva mer, menneskets viktigste mat består direkte eller indirekte av frø.

På den annen side brukes frøene til å forvalte ville bestander i skogene, for å foreta gjenplanting, de tjener også til å bevare en bestemt truet art ved å bevare plantens kimplasme fordi de kan holdes i live i lange perioder. Dette hjelper oss med å bevare artene og variantene av planter som er mest verdifulle for mennesker eller noen økosystemer.

Takket være at vitenskapen har studert frø i lang tid, er det mulig å ha stor kunnskap om biologien til mange planter. For å vite mer om bevaring av visse arter av flora og vegetasjon, de fysiologiske egenskapene til frøene, hvilemodus og spiring, de miljømessige forholdene de trenger, deres levetid og deres forskjellige bruksområder for planteformering og bevaring av planter.

Hva er opprinnelsen til frøet?

takket være frøene kan vi utføre nyplanting og bevare arter

Vi vet at frøet er den viktigste reproduktive enheten til planter. I tillegg er den veldig kompleks siden den dannes fra plantens egg etter befruktning og har ganske komplekse overlevelsesmekanismer. Frøene de finnes i både angiospermer og gymnospermer. Selv om gymnospermer ikke har en ekte blomst, er strukturen til frøene til disse plantene veldig lik den for de som har blomster.

Størrelsen på frøene til forskjellige plantearter kan variere dramatisk. Det er frø av flere størrelser og former til tross for at det er et organ med en felles opprinnelse i alle arter og som oppfyller samme funksjon.

Når det gjelder vekt, er det veldig små frø som orkideer som veier 0,1 mg og andre enorme som den doble stillehavskokosnøtten som veier 10 kg. Innenfor det samme plantesamfunnet er forskjellene mellom størrelsene vanligvis mindre, men de kan variere opptil seks størrelsesordener.

Frøspredning

frø har forskjellige spredningsmekanismer

For å produsere frø krever planter en stor mengde energi, så avhengig av plantens tilstand kan den produsere et større eller mindre antall frø, og disse vil være mer eller mindre store. Planter som produserer mindre frø er i stand til å spre seg bredere og har større sjanse for å kunne finne et sted med gunstigere miljøforhold for å spire og vokse. Derimot, frø så små hjelper ikke i veksten, så den nye frøplanten må trekke på ressursene rundt den så snart som mulig. Dette innebærer å ha en ganske høy risiko for å dø sammenlignet med de større frøene. De har også mindre motstand mot effekten av planteetning, og kan lett knuses av bladkull som faller til bakken. Selv om dette er noe oppveid av det store antallet, overlever bare en liten brøkdel alle disse ulykkene.

Med dette vil du kunne vite noe mer om frøene og viktigheten de har.