Skip to content

Skogplanting

6 de juli de 2021

På grunn av menneskers økonomiske aktiviteter er det avskoging over hele verden som i økende grad truer forsvinningen av biologisk mangfold. En av de negative effektene av massiv hogst av trær er forsvinningen av de naturlige økosystemene som er vert for livet. I tillegg går den tapt i en stor mengde ressurser som vi bruker daglig, for eksempel generering av papir takket være tre. Av denne grunn skogplanting det har blitt et veldig viktig verktøy for fornyelse av skogens økosystemer. Avskoging er ikke mer enn å plante trærne som er kappet for å gjenopprette de naturlige egenskapene til økosystemene.

I denne artikkelen skal vi snakke om alle egenskapene til skogplanting, viktigheten den har og hvordan den utføres.

Behov for trær

gjenplantingsegenskaper

Det første du må huske på er at vi trenger trær for å kunne leve på denne planeten. Trær tilbyr en stor mengde økosystemressurser som er nyttige for mennesker og for resten av livet. Vi skal analysere hva som er hovedfunksjonene til trær og viktigheten de har:

  • De gir oksygenet vi puster inn gjennom prosessen med fotosyntese. Det bidrar også til å redusere mengden karbondioksid i atmosfæren.
  • Det spiller en viktig rolle i dannelsen av skogens økosystemer og vedlikeholdet av biologisk mangfold.
  • Takket være tilstedeværelsen av trær, kan det være mange arter av dyr og planter knyttet til dem.
  • Det skaper et ideelt miljø for Det kan være forskjellige klasser av mikroorganismer som er nødvendige for at det skal være en utvikling i arten.
  • Gir skygge og økt fuktighet. Det er forskjellige studier som markerer forholdet mellom skogsmassen og nedbørsmengden i et område. Det kan konkluderes med at jo større antall trær, jo høyere fuktighet og derfor større sannsynlighet for nedbør.
  • Det hjelper dannelsen av jorden og forhindrer erosjon.
  • Unngå jordforringelse ved å tilveiebringe organisk materiale og forskjellige næringsstoffer.
  • Tre har stor sosioøkonomisk og energisk betydning.

Avskoging og gjenplanting av skog

Som vi nevnte i begynnelsen av artikkelen, er det store problemer knyttet til mennesker som forårsaker ødeleggelse av trær. Dette skyldes en massiv logging på global skala for produksjon av møbler, papir og et langt osv. På grunn av denne avskogingen skjer. Denne konsekvensen genererer stort antall miljømessige, samfunnsøkonomiske og energipåvirkninger over hele verden. Husk at jo færre trær vi har, jo mindre luftrensing. Dette fører til en høyere konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren og fortsetter å øke gjennomsnittstemperaturen. Med denne økningen i temperaturer integrerer vi effekten av klimaendringer.

Forsvinningen av trær forårsaker også ødeleggelse av naturlige habitater der utallige dyre- og plantearter og mikroorganismer kan utvikle seg. Fra disse dyre- og planteartene får vi også en økonomisk interesse for mennesket. Husk at trær er nødvendige for livet. Hvis disse trærne ikke kan utføre vitale funksjoner. Mennesket forårsaker hver gang ødeleggelsen på en mer massiv måte. I møte med dette problemet oppstår begrepet skogplanting.

Omplanting har imidlertid alltid vært et omstridt spørsmål. Du må vite at det er mange anledninger der økosystemer med høy økologisk interesse har blitt ødelagt for sosioøkonomiske formål. Ikke desto mindre, områdene med økologisk fattigere arter og med økende vekst er skogskoget Rask. Ved mange anledninger kan denne typen skogplanting føre til ubalanse i artene som bor i økosystemet. Derfor, selv om det er tider når det er verdt å befolke områder i høyere tempo, må den økologiske verdien tas i betraktning.

I tilfeller der skogplanting skjer på dårlige steder, er det interessant å plante arter som vokser med stor hastighet og bidrar til å regenerere jorden. Det er også nødvendig å se etter de artene som er i stand til å tilpasse seg raskt miljøforholdene og landene der de er plantet.

Problemer med skogplanting

Skogplanting

Normalt når det snakkes om skogplanting, er det positive meninger om det. Problemet er at det er mange emner om denne praksisen. Skogbranner blir hyppigere og farligere enn før. Uansett årsaken til brannens opprinnelse, kan vi ikke benekte at de former landskapet og forvandler det drastisk. Når et område har tatt fyr, er det noen arter som korkeik som har raske tilpasningsegenskaper. Det betyr imidlertid ikke at det at korkeik har stor kapasitet for tilpasning, bør plantes hvor som helst. For eksempel, hvis en furuskog har tatt fyr, kan den ikke befolkes med korkek.

Dette er et av de store problemene som oppstår i dag med skogplanting. Siden resultatene av skogplanting ikke kan gis raskt, ser vi etter planter som vokser raskt som er pyrofile arter. Disse artene har visse evolusjonære fordeler for å kunne vokse på en akselerert måte når det er brann. Problemet med skogplanting i vårt land er at skogens kapasitet til å regenerere har en tendens til å bli undervurdert. En av de vanligste feilene er å tenke at naturen trenger hjelp fra mennesker for å rette opp de problemer som er forårsaket. Dette gir opphav til visse gjenplantingsoppgaver med tunge maskiner der de ender med å så raskt voksende arter som ikke har noe med det opprinnelige økosystemet å gjøre.

Vi må vite at hver art spiller en viktig rolle i økosystemet. Funksjonen som en furu kan utføre er ikke den samme som en korkek. Hvis det i naturen tidligere var furutrær i et økosystem, vil det være av en eller annen grunn.

Jeg håper at med denne informasjonen kan du lære mer om skogplanting og de aktuelle problemene.