Skip to content

Hva er det og hvordan får man kyllinggjødsel?

18 de juni de 2021

Kyllinggjødsel består i utgangspunktet av kyllinggjødsel som er forberedt på å senere bli brukt i husdyrsektoren og også i landbruksnæring. Hovedelementet som komponerer kyllinggjødsel er gjødselen til disse kyllinger som heves til egg. Innen landbrukssektoren er det veldig viktig å vite hvordan man skiller mellom Kyllinggjødsel, siden sistnevnte har som hovedelement gjødselen til de kyllingene som blir oppdratt til senere forbruk.

Det er viktig at kyllinggjødsel er gjæret, siden det på denne måten er mulig reduser mengden mikroorganismer den inneholder, for eksempel bakterier, som, hvis de eksisterer i en høy konsentrasjon i kyllinggjødsel, kan bli farlige. Mikroorganismene som finnes i kyllinggjødsel Når den ennå ikke har blitt gjæret, har den evnen til å konkurrere om næringsstoffene som plantene har, forårsaker stor skade og ulike ugunstige resultater.

Elementer som utgjør kyllinggjødsel

Elementer som utgjør kyllinggjødsel

Når vi snakker om kyllinggjødsel det brukt som kompost, hva du mener organisk gjødsel, kreves det at kyllinggjødsel er gjæret, for å transformere kjemikaliene den inneholder, som er: kalium, fosfor, karbon og nitrogen. Etter at gjæringen er fullført, er det mulig å tilsette noe organisk avfall som kornskall, skall, halm, flis, som andre vil bidra til å forbedre komposten og optimalisere effekten.

Kyllinggjødsel har høyt nitrogeninnhold, som viser seg å være viktig for både planter og dyr klarer å assimilere andre næringsstoffer, utvikle proteiner og også for å absorbere energi. Den samme veien, det er mulig å finne en stor mengde karbon, som er viktig slik at både planter og dyr kan få mest mulig ut av oksygen, også for at det skal være utvikle hver av prosessene optimalt viktige deler av cellene dine.

På samme måte er de primære kjemiske elementene som er en del av sammensetningen av kyllinggjødsel, som vi allerede har nevnt, den kalium og fosfor. På den ene siden hjelper kalium til å opprettholde balansen og absorpsjonen av vann og er også ansvarlig for osmotisk funksjon av hver av cellene; på den annen side er fosfor viktig for stoffskiftet.

Hva brukes kyllinggjødsel til?

kyllinggjødsel

Kyllinggjødsel brukes ofte som et kosttilskudd i oppdrett av husdyr, siden har høy kjemisk rikdom og en stor mengde næringsstofferPå samme måte brukes den også ofte som kompost.

Kyllinggjødsel er består av mange næringsstoffer, som finnes der fordi hønene bare assimilerer 30% eller 40% av næringsstoffene de bruker med sitt daglige kosthold; det er derfor han 60 eller 70% næringsstoffer at de ikke assimilerer seg, blir en del av gjødsel.

Det anbefales generelt bruk av kyllinggjødsel som gjødsel til avlinger, siden det har en ganske rimelig pris og sammensetningen er veldig rik og gunstig. Vanligvis bare 600g eller 700g kyllinggjødsel er nødvendig per kvadratmeter for å oppnå optimale resultater. Imidlertid kan det ved visse anledninger være nødvendig å påføre opptil 1 kg kyllinggjødsel per kvadratmeter, hvis jorden viser en slags utarming.

Hvordan få kyllinggjødsel?

Hvis du har noen kyllinger hjemme og ønsker å få mest mulig ut av gjødsel ved å bruke den som økologisk kompost, bør du vite at det er nødvendig at du først bruker flere produkter som de vil hjelpe deg med å redusere mikroorganismer for å konvertere gjødsel i kyllinggjødsel.

Det er viktig å merke seg at kyllinggjødsel i seg selv blir det ikke ansett som kyllinggjødsel, og for å oppnå at det faktisk er kyllinggjødsel det er nødvendig å gå gjennom gjæringsprosessen.

Nå vet du bedre hva denne typen gjødsel består av og hvor den kommer fra.